Pensucian Jiwa

All posts in the Pensucian Jiwa category

Hakikat hati yang sakit

Published 29/04/2012 by Bias Berpendar Didahan Ilalang

HAKIKAT HATI YANG SAKIT

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. (Al-Baqarah: 10).

Allah befirman,

“Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit.” (Al-Hajj: 53).

Allah befirman,

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Yunus: 57). Baca selengkapnya →

Iklan

syukur dan sabar

Published 29/04/2012 by Bias Berpendar Didahan Ilalang

Berkata Ibnul Qoyyim rahimahullah : Sebaik-sebaik kehidupan yang didapatkan orang-orang yang berbahagia adalah karena kesabaran mereka, dan mereka naik ke tempat yang paling tinggi dengan sebab rasa syukur mereka, maka mereka berjalan dengan kedua sayapnya (sabar dan syukur) ke surganya Allah, “Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah adalah pemilik keutamaan yang agung” Baca selengkapnya →

Penyakit Penyakit Hati

Published 27/04/2012 by Bias Berpendar Didahan Ilalang

Oleh : Al-Imam Ibnu Abil ‘Izzi

Pengantar:

Untuk sedikit menambah pengetahuan kita tentang penyakit hati, berikut ini akan saya kutipkan risalah dari buku “Tahdzib Syarh 


tepat disebut karya Al-Imam Ibnu Abil ‘Izzi, karena beliaulah yang menulisnya sebagai syarh (penjelasan) dari kitab Aqidah yang disusun oleh Imam Ath-Thahawi yang dikenal dengan kitab “Aqidah Thahawiyah”. Sedang Syeikh Abdul Akhir Hammad Alghunami adalah yang melakukan tahdzib (penataan ulang). Semoga bermanfaat.
Ath-Thahawiyah…” karya Syeikh Abdul Akhir Hammad Alghunaimi. Akan tetapi, barangkali risalah itu sendiri lebih 

Baca selengkapnya →

%d blogger menyukai ini: